Z historie k současnosti

Pro získání základní orientace je potřeba malý exkurz do minulosti. V roce 2008 vznikl ve Frýdku–Místku na popud bývalého volejbalisty pana Vavřince Pečínky, majitele firmy  ANAJ, Czech s.r.o., Školní sportovní klub Beskydy, který se zaměřil na pozvednutí kvantitativní i kvalitativní úrovně chlapeckého volejbalu ve Frýdecko-Místeckém regionu s dlouhodobým jasným cílem – postupně vybojovat extraligu, nejvyšší volejbalovou soutěž, ve všech chlapeckých věkových kategoriích a v rámci ní vyhrát titul mistrů republiky. Základní filozofie ŠSK Beskydy je od začátku vzniku taková, že by tohoto cíle mělo být dosaženo převážně vlastními silami, s hráči vychovanými na vlastní půdě. Právě tato filozofie spolu s dalšími faktory podnítila vznik unikátního projektu, tzv. Beskyďáčku. Beskyďáček je zcela inovativní způsob výchovy dětí ke sportu a to formou tzv. barevného minivolejbalu (barevný proto, že jednotlivé kategorie jsou odlišeny barevně – např. 1. třída žlutý minivolejbal, 2. třída oranžový atd.). Barevný minivolejbal je založen na principu spolupráce profesionálních trenérů s pedagogickými pracovníky, kteří společně vytvářejí prostor pro motorický rozvoj dětí na I. stupni ZŠ. Zcela nová metodika barevného minivolejbalu umožňuje pracovat s dětmi již od 1. třídy. Chlapci i děvčata mohou až do 5. třídy trénovat a hrát společně, aniž by některé pohlaví výkonnostně „vyčnívalo“. Dětem jsou postupně nabízeny aktivity odpovídající jejich biologickému vývoji a tím pádem nejsou přetěžovány. Hřiště na minivolejbal je také menší a má nižší síť, míče pro menší děti jsou lehčí.

Implementace minivolejbalu do života I. stupně základních škol umožní přirozený návrat volejbalu, potažmo sportu vůbec, také na II. stupeň, kde pak přirozeně navazuje přechod do oddílu klasického volejbalu. Minivolejbal je tedy vlastně tréninkový a motivační prostředek pro děti, které ještě nejsou schopny hrát šestkový volejbal (technické, zdravotní, kondiční a prostorové nároky), ale které nechceme ztratit v souboji s ostatními míčovými hrami. Důležité je „hrát” od první třídy základní školy a zaujmout děti (zejména kluky) pro náš sport. Barevný minivolejbal podporuje také Český volejbalový svaz. Odborníci na práci s mládeží pod vedením Dr. Haníka vypracovali metodiky barevného minivolejbalu a jsou v něm pořádány celorepublikové turnaje.

V průběhu tří let intenzivní práce získal tým ŠSK Beskydy poměrně hodně zkušeností, které je možné využít a uplatnit dále. A právě toho chceme využít také ve Frýdlantu nad Ostravicí, ve městě, které má ve své historii mužský volejbal. Z tohoto důvodu došlo v roce 2011 k expanzi projektu barevného minivolejbalu i do tělocvičen základních škol v oblasti mikroregionu Frýdlant n/O. Projekt v té době oficiálně běžel pod hlavičkou ŠSK Beskydy a partnerskými školami se postupně staly ZŠ Janovice, ZŠ Pržno, ZŠ Komenského a ZŠ TGM Frýdlant n/O, ZŠ Nová Ves, ZŠ Ostravice, ZŠ Pstruží, ZŠ Čeladná a ZŠ Kunčice p/O. Kroužky barevného minivolejbalu známé pod názvem Beskyďáček se ihned naplnily a dodnes díky neustále se rozvíjející spolupráci s místními základními školami v tělocvičnách sportuje více než 200 dětí. Pouze volnočasové aktivity však postupem času přestaly stačit a vznikla potřeba minimalizovat odliv dětí, zejména chlapců, kteří dosáhli horní hranice, konkrétně 5. případně 6. třídy. Aby bylo dosaženo cíle projektu a práce s dětmi a mládeži byla efektivní, došlo v projektu k dalšímu kroku. V roce 2013 oficiálně vzniká chlapecký volejbalový oddíl VK Frýdlant nad Ostravicí dnes známý jako Red Volley Frýdlant n/O. V současné době již naplno trénují týmy mladších a starších žáků a postupně se stabilizuje také základna kadetů a juniorů. Všechny zmíněné kategorie se každou sezónu pravidelně účastní soutěží a akcí Českého volejbalového svazu.

Aby všechny naše plánované aktivity mohly být úspěšně rozvíjeny a naše cíle naplňovány, je zapotřebí především dvou věcí – lidských a finančních zdrojů, které spolu velmi úzce souvisí. V současné době zajišťuje z valné části finanční náklady klubu firma ANAJ pana Pečínky, Moravskoslezský kraj a MŠMT. Z lokálních dotací participují na projektu město Frýdlant nad Ostravicí, obce Janovice, Ostravice a Kunčice p/O. Nedílnou součástí jsou i sponzorské dary rodičů a firem.

Závěrem tedy menší shrnutí, volejbalový oddíl Red Volley Frýdlant n/O svou činností zatraktivňuje volnočasovou nabídku pro děti a mládež ve městě Frýdlant nad Ostravicí a jeho blízkém okolí, díky tomu napomáhá dotvářet kladný obraz výše zmíněných oblastí a přirozeně buduje komunitní společnost.