Lidé

Eva Turková

Vedoucí projektu BMV

turkova@volleybeskydy.cz

GSM: +420 732 437 888